Διακοσμητική γραμμή εικόνων 1 Διακοσμητική γραμμή εικόνων 2 Διακοσμητική γραμμή εικόνων 3 Διακοσμητική γραμμή εικόνων 4

Τεράστια Συλλογή σε Χαλιά και Κουρτίνες

Στόχος της εταιρείας είναι μία αμοιβαία και ειλικρινείς σχέση με τους συνεργάτες μας, σκοπός που έχει ήδη επιτευχθεί.

Βασίλας ΕΠΕ

Με έδρα το Βόλο και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 3000m2, προμηθεύουμε με τα προΐόντα μας πελάτες σε όλη την Ελλάδα, Ε.Ε. και Μ. Ανατολή.Έτη Λειτουργίας

Τετραγωνικά Εγκαταστάσεων

Brands

Χώρες Δικτύου Πελατών
A-
A
A+
Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό είναι η πρακτική ενσωμάτωσης για την εξασφάλιση ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που να εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ή την πρόσβαση σε ιστότοπους του Παγκόσμιου Ιστού από άτομα με σωματικές αναπηρίες, καταστάσεις αναπηρίας και κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς όσον αφορά το εύρος ζώνης και την ταχύτητα. Όταν οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και επεξεργαστεί σωστά, γενικά όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργικότητα.